Què és la targeta de transports?

  • És una targeta que permet obtenir grans descomptes en els preus del transport públic interurbà de l'illa d'Eivissa.

  • Cada persona només pot ser titular d’una sola targeta que és d’ús personal i intransferible.

  • Cada canvi de perfil o duplicat que generi una nova targeta desactivarà la targeta anterior automàticament i en cap cas podrà tornar a ser utilitzada.

Quins perfils de targeta de transport hi ha?