Què és OpenData?

OpenData posa la informació que té el sector públic a l'abast de tothom en formats digitals, estandarditzats i oberts, i seguint una estructura clara que en permet la comprensió. Al mateix temps, facilita l'accés a aquesta informació per fomentar-ne la reutilització.

D'aquesta forma, la societat, els ciutadans, les empreses i qualsevol altra institució poden accedir fàcilment a la informació per tenir-ne coneixement o per crear nous serveis a fi d'augmentar el valor social i/o el valor comercial.

El Consell Insular d'Eivissa posa a disposició de totes les persones interessades la informació sobre el transport públic interurbà amb una llicència d'ús Creative Commons Attribution 4.0 (o CC-BY). Aquesta llicència no imposa cap restricció en l'ús de les dades i permet utilitzar-les per a qualsevol iniciativa. L'única obligació de qui empra les dades és atribuir-ne correctament l'autoria. A la secció «Llicències d'ús» hi ha un resum clar de la llicència, a més de la llicència completa. A la secció «Catàleg» hi figuren totes les dades que actualment comparteix el Consell Insular d'Eivissa. Aquest catàleg s'ampliarà al llarg de l'any a mesura que la tecnologia de la qual disposam ho permeti.